de·sig·ner [diezajner] de; m,v -s

1 • vormgever, ontwerper

lab het; o -s (afk. van) laboratorium

1 • werkplaats
2 • gebouw of ruimte waar onderzoek gedaan wordt

Klantenzone